Танилцуулга

Мон-Сар” ХХК нь 1996 онд Улаанбаатар хотын Цахилгаан Сантехник Угсралтын нэгдсэн трестийн бүрэлдэхүүнээс салбарлан байгуулагдсан бөгөөд барилгын дотор, гадна цахилгаан, дулааны узель, салхивчийн системийн автомат удирдлага зэрэг ажлуудыг дагнан хийж байна.

Үйл ажиллагаа

work12